Doradztwo zawodowe

Czym jest doradztwo zawodowe i co możesz uzyskać u doradcy zawodowego?

Od 1 września 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN (z dnia 12 lutego 2019 r.) w sprawie doradztwa zawodowego. Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i placówkach reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie m. in. doradztwa zawodowego, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci, uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy. Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych oraz działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Rozporządzenie określa również: treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego.

Image

Co możesz uzyskać u doradcy zawodowego?

Poznasz swoje predyspozycje zawodowe.

Określisz cechy swojej osobowości.

Poznasz możliwości kształcenia.

Przygotujesz swoje portfolio zawodowe.

Poznasz interesujące Cię zawody.

Przygotujesz się do poszukiwania pracy.

Publikacje, prezentacje i przydatne linki w zakresie doradztwa zawodowego

 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego

 

Prezentacja Doradztwo zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 materiały pokonferencyjne WOM w Gorzowie Wielkopolskim

 

Prezentacja Rola zawodoznawstwa w doradztwie zawodowym materiały pokonferencyjne WOM w Gorzowie Wielkopolskim

 

Dokumenty Europass a doradztwo zawodowe - kwartalnik Europa dla Aktywnych

 

Moja rzeka dyplomów, czyli w jaki sposób zachęcić uczniów/słuchaczy do identyfikacji swoich uzdolnień, umiejętności, kompetencji prezentacja multimedialna

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - postaw na przyszłość - strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Eurodoradztwo Polska - Poradnictwo zawodowe