O Europass

Europass to zestaw narzędzi, dokumentów i informacji, które pomogą Ci w edukacji i karierze zawodowej.

Wykorzystaj możliwości Europass

Skorzystaj z narzędzi Europass:

  • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
  • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
  • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
  • przy poszukiwaniu pracy, staży oraz kursów w kraju i za granicą,
  • przy wyjeździe na praktyki,
  • w przypadku kontynuacji nauki za granicą,
  • przy przekwalifikowaniu się.
Image

W skład Europass wchodzą:

Zaufane narzędzie do zarządzania karierą

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy.

Uzupełnij swój profil Europass o informacje dotyczące kompetencji, umiejętności, zdobytego doświadczenia, odbytych praktyk i staży. W każdej chwili możesz podzielić się z przyszłym pracodawcą linkiem do swego profilu, aby szybko zaprezentować zestaw informacji na swój temat.

Dzięki możliwości edycji, profil uzupełnisz o nowe kompetencje po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach.

Europass funkcjonuje również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach kandydujących do UE.

Dzięki profilowi Europass uzyskasz też dostęp do informacji o możliwościach związanych z nauką i pracą w różnych krajach Unii Europejskiej. Wygodny link błyskawicznie przeniesie cię na stronę interesującej cię oferty.

Początki inicjatywy Europass

Początkiem historii inicjatywy Europass było Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych, które w 1998 roku utworzyła komisja Europejska i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop). Nadrzędnym celem Forum było usunięcie dotychczasowych trudności z przejrzystością kwalifikacji zawodowych na terenie Unii Europejskiej. Podczas spotkania opracowano wzory dwóch dokumentów – Europejskiego CV i Suplementu do Świadectwa.

Image
Image

Główne cele

Podczas Forum podjęto również decyzję o utworzeniu sieci Krajowych Punktów Informacyjnych w Zakresie Kwalifikacji Zawodowych (KPI).

W 2002 roku Forum zostało zastąpione przez grupę roboczą, która miała opracować model jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Deklaracja Kopenhaska określiła jej cele jako: „zwiększanie przejrzystości kształcenia i szkolenia poprzez wdrożenie i racjonalizację narzędzi i sieci informacyjnych, w tym połączenie w jedną strukturę istniejących dokumentów, takich jak Europejskie CV, Suplement do Dyplomu, Suplement do Świadectwa, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz Europass."

Trwały intensywne prace i konsultacje z władzami krajowymi, których efektem było opracowanie projektu Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass). Decyzja została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2004 roku.

Wybrane statystyki

Europa

2005 rok

Start portalu Europass

Europa

153 mln

Utworzonych CV

Polska

136 tys.

Zwalidowanych dokumentów Europass Mobilność

Polska

2 mln

Wystawionych suplementów do dyplomów

Polska

63 tys.

Wydanych suplementów rzemieślniczych

Polska

802 tys.

Wydanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Polska

20 tys.

Uczestników przeszkolonych w ramach projektu Papiery do kariery

Polska

460

Wydarzeń zorganizowanych przez Krajowe Centrum Europass