Dokument Pobierz
Wykaz komisji egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich, w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła powołanych przez izby rzemieślnicze
Wykaz zawodów, w których prowadzi się naukę zawodu młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników
Nauka zawodu w rzemiośle – wykaz aktualnych aktów prawnych
Barometr zawodów 2019 – raport ogólnopolski