Zaplanuj swoją karierę z Europass

Zrób kolejny krok w karierze

Europass to szansa na prezentacje swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń, które zdobywasz przez całe życie!

Poznaj Europass

Portfolio Europass

Profil Europass

Zbierz informacje o swoich umiejętnościach, kwalifikacjach i zainteresowaniach w jednym miejscu.

Dla każdego

Dlaczego warto

Utwórz profil z listą umiejętności i zainteresowań

Przechowuj ważne dokumenty, takie jak CV, certyfikaty czy dyplomy

Otrzymuj oferty pracy oraz rekomendacje kursów

Więcej o profilu Europass

Kreator CV

Dokument umożliwiający przedstawienie twoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób.

Dla każdego

Dlaczego warto

Profesjonalne i bezpłatne narzędzie do tworzenia CV

Swoje CV wypełniło już ponad 150 milionów obywateli Europy

Więcej o CV

Kreator listu motywacyjnego

Pozwól pracodawcy poznać się lepiej, zaprezentuj swoje mocne strony i największe osiągnięcia.

Dla każdego

Dlaczego warto

Dobre przygotowanie do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej

Pokaż pracodawcy, że traktujesz jego ofertę poważnie

Więcej o liście motywacyjnym

Europass – Mobilność

Dokument służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego.

Dla każdego

Dlaczego warto

Potwierdzisz odbycie studiów na zagranicznych uczelniach

Potwierdzisz praktykę zawodową i odbyte wolontariaty

Dokument wystawiany jest bezpłatnie na wniosek organizacji wysyłającej

Więcej o Europass – Mobilność

Suplement do Dyplomu

Dokument dostarcza pełnej informacji na temat kierunku studiów i dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Dla absolwentów szkół wyższych

Dlaczego warto

Wyczerpujące informacje na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów

Pracodawcy z całej Europy mogą łatwiej porównać kompetencje kandydatów ubiegających się o pracę

Więcej o dokumencie

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Dokument zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu lub świadectwa zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania.

Dla posiadaczy dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego

Dlaczego warto

Potwierdza wiedzę i kwalifikacje posiadacza dyplomu na europejskim rynku pracy

Dokument ułatwia interpretację treści dyplomu przez pracodawców i instytucje zagraniczne

Więcej o dokumencie

Suplementy do Dyplomu mistrzowskiego i Świadectwa czeladniczego

Dokument stanowi potwierdzenie kompetencji uzyskanych przy zdaniu egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego.

Dla osób, które zdały egzamin mistrzowski lub czeladniczy

Dlaczego warto

Stanowią potwierdzenie zdania egzaminów – mistrzowskiego i czeladniczego.

Dokumenty w przejrzysty i szczegółowy sposób informują pracodawcę o kompetencjach kandydata.

Więcej o dokumencie

Aktualności

Krajowe Centrum Europass prowadzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizuje liczne konferencje, warsztaty i szkolenia dla studentów, pracowników, pracodawców i przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

Mogę pochwalić się pierwszym stażem w Hiszpanii. Za chwilę lecimy na kolejne praktyki, na Maltę.

Hubert Łyczkowski

Jak może mi pomóc Europass?

Pomagamy obywatelom w prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji, pracodawcom w zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym w tworzeniu i komunikowaniu treści programów kształcenia.

O Europass

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

 

Publikacje

Zapoznaj się z naszymi cyfrowymi publikacjami poświęconymi dokumentom Europass i planowaniu kariery zawodowej.

Nasi partnerzy